Конференції

ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВIВ СИСТЕМИ Co–Pr

 
М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудiн,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2315

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи Co–Pr в інтервалах концентрацій 0 < xPr < 0,23 та 0,4 < xPr < 1 при 1500–1820 K. Термодинамічні властивості рідких подвійних сплавів Co–Pr розраховано у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеальних асоційованих розчинів. Термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів проявляють відʼємні відхилення від ідеальної поведінки; ентальпії змішування характеризуються помірними екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпій змішування розплавів складає –12,0 кДж/моль при xPr = 0,46.


КАЛОРИМЕТРІЯ, КОБАЛЬТ, ПРАЗЕОДИМ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ