ЛАБОРАТОРНА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА L-2 БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СПЛАВІВ, КОНДЕНСОВАНИХ КОМПОЗИТІВ, ПОКРІТТІВ ТА ПОРОШКІВ

  
П.П.Кучеренко,
 
А.Г.Мельник,
 
І.М.Гречанюк,
 
В.Г.Гречанюк,
 
Ю.А.Смашнюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2318

Анотація

Запропоновано конструкцію та виготовлено експериментальні варіанти універсальної лабораторної електронно-променевої установки L-2, яка дозволяє реалізувати наступні технологічні процеси: плавка металів і сплавів; нанесення захисних покриттів; отримання композиційних матеріалів і порошків.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА, НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПОРОШКІВ, ПЛАВКА МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ