Конференції

Механізм формування структури та розрахунки питомого електричного опору шарів Cu-Cr конденсатів

В.Д.Курочкін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Доповіді НАН України, 2004, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/233

Анотація