КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, СТРУКТУРА ТА АРХІТЕКТУРА МІЖФАЗНОЇ МЕЖІ В СИСТЕМАХ ФТОРИД КАЛЬЦІЮ– МЕТАЛЕВИЙ РОЗПЛАВ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2333

Анотація

Вивчено процеси взаємодії в системах CaF2–– розплави (Cu––20% ( ат.) Sn)––35% ( ат.) Ti) та Sn––20,7% ( ат.) V, проведено дослідження структури контактної межі методами оптичної мікроскопії. Чисті метали, що мають малу спорідненість до фтору, не змочують поверхню фториду кальцію та не взаємодіють з ним. Сплави з хімічно активними металами (Ti, V та інші) активно взаємодіють з фтором, утворюючи нові фази, наприклад TiF3, VF3, однак такі сплави не змочують CaF2 при високих температурах. Це аномальне явище має місце через те, що TiF3 та VF3 є газоподібними сполуками, які випаровуються з міжфазної межі. Особливу увагу звернено на вивчення геометрії (рельєфу) поверхні міжфазної межі після контакту металічного розплаву з підкладкою. Дано пояснення механізму утворення так званого “ виступу” на підкладці фториду кальцію при високих температурах 1270––1370 К.


ГЕОМЕТРІЯ ПОВЕРХНІ ПІДКЛАДКИ ПІСЛЯ ЗМОЧУВАННЯ, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, СПОРІДНЕНІСТЬ ДО ФТОРУ, ФТОРИД КАЛЬЦІЮ