ГАЛОГЕНІДНІ ВОГНЕТРИВКІ ТИГЛІ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПЛАВЛЕННЯ, ІЗОТЕРМІЧНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ ХІМІЧНО АГРЕСИВНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Ti, Zr, Nb, V 

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2338

Анотація

Розроблений вогнетривкий матеріал на основі фторидів лужно- земельних металів та вироби з нього (тиглі, чашки та інші) використовуються для лиття, плавки, високотемпературної гомогенізації хімічно агресивних сплавів, що містять Ti, Zr, V, Nb. Однак через велику різницю в коефіцієнтах температурного лінійного розширення (КТЛР) фторидів та металів відбувається механічне стискання сплаву, що охолоджений, в тиглі. Така різниця в КТЛР призводить до невеликої кількості раз використання та в деяких випадках до розтріскування та руйнування тиглів. Було розроблено тиглі, що розбираються на декілька частин. Це дозволяє використовувати такі тиглі велику кількість раз для високотемпературної гомогенізації та плавлення хімічно активних сплавів, що містять Ti, Zr, V, Nb.


ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ, ПАЯННЯ, РОЗБІРНІ ТИГЛІ, ФТОРИДИ ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, ХІМІЧНО АГРЕСИВНІ МЕТАЛИ