Конференції

Удосконалення обладнання для отримання конденсованих із парової фази електроконтактних матеріалів із покращеними експлуатаційними характеристиками

 
І.М.Гречанюк,
  
В.Г.Затовський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2355

Анотація

Наведено результати оптимізації промислового обладнання для отримання методом високошвидкісного випаровування-конденсації у вакуумі композиційних матеріалів електротехнічного призначення на основі міді та металів VІa групи. Розглянуто основні характеристики парофазних конденсатів та перспективи їх застосування в якості електричних контактів різного призначення.


ВИСОКОШВИДКІСНЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ЕЛЕКТРИЧНІ КОНТАКТИ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ