Конференції

Структура та властивості динамічно компактованих порошків міді та суміши міді з хромом

   
О.І.Хоменко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2356

Анотація

Розглянуто зміни структури, електропровідності і механічних властивостей порошку міді і суміші порошків міді з хромом складу Cu—5% (об.) Cr, компактованих методом ударного динамічного пресування в вакуумі в інтервалі температур 750—950 °С. Встановлено, що динамічне гаряче пресування створює умови для формування якісної безпористої структури, яка характерна для літих матеріалів. У цих умовах можна отримати матеріали, міцність яких близька до механічних властивостей зміцненої міді, що дозволяє використовувати їх в якості електроконтактних матеріалів різного призначення.


КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ МІДІ, МІДЬ, МІКРОСТРУКТУРА, МІЦНІСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УДАРНЕ ДИНАМІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ