ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВИХ БРИКЕТОВАНИХ МОДИФІКАТОРІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗЧИНЕННЯ В РОЗПЛАВІ ВАЛКОВОГО ЧАВУНУ

 
В.Я.Куровський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2358

Анотація

Досліджено особливості розчинення в розплаві чавуну порошкових модифікаторів у вигляді брикетів різного складу (92% Fe–8% Mg; 42% Fe–8% Mg–50% Cu та 92% Cu–10% Mg), щільності і геометричних характеристик. Показано, що розчинність модифікуючих брикетів у розплаві зменшується із зростанням пористості від 8 до 15% і підвищується зі збільшенням пористості до 30%. Введення міді до складу модифікуючих брикетів сприяє підвищенню інтенсивності їх розчинення і ступеня засвоєння магнію розплавом чавуну. Встановлено, що застосування модифікаторів Fe–Cu–Mg забезпечує максимальні значення фактору форми частинок графіту і міцнісних властивостей чавуну при оптимальних температурах обробки розплавів (1400 і 1420 ºС).


ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН, ГРАФІТ, МОДИФІКАТОР, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШОК, РОЗПЛАВ, РОЗЧИНЕННЯ, СФЕРОЇДИЗАЦІЯ