Конференції

ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СИСТЕМI Cu–Ti–Zr ПРИ ТЕМПЕРАТУРI 750 °С.
II. IЗОТЕРМIЧНИЙ ПЕРЕРIЗ ПРИ ВМIСТI МIДI ВIД 50 ДО 100% (АТ.)

 
Л.В.Артюх,
 
А.В.Грицiв,
 
П.Г.Агравал,
 
М.А.Турчанін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2374

Анотація

Методами скануючої електронної мікроскопії, локального рентгеноспектрального аналізу та рентгенівського фазового аналізу досліджено відпалені при температурі 750 °С сплави потрійної системи Cu–Ti–Zr з вмістом міді 50–100% (ат.). Побудовано ізотермічний переріз при 750 °С у цій області складів. Знайдено нову тернарну фазу гексагональної сингонії, склад якої близький до Cu63,5Ti14,5Zr22.


ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, МІКРОСТРУКТУРА, СИСТЕМА CU–TI–ZR