Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Nd

М.О.Шевченко,
  
В.Г.Кудін,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2391

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи Al–Nd в інтервалах 0 < xNd < 0,25 при 1500–1740 K, 0,4 < xNd < 0,64 при 1670–1740 K і 0,64 < xNd < 1 при 1460–1500 K. Встановлено, що розплави подвійної системи Al–Nd характеризуються значними екзотермічними ентальпіями змішування: = –44,6 кДж/моль при xNd = 0,34 та температурі 1500 K (екстраполяція в область переохолоджених розплавів). За моделлю ідеальних асоційованих розчинів розраховано активності компонентів, ентропії, енергії Гіббса та лінію ліквідусу діаграми стану подвійної системи Al–Nd.


АКТИВНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, ЕНТРОПІЯ, ІЗОПЕРИБОЛІЧНА КАЛОРИМЕТРІЯ, ЛІКВІДУС, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНИХ АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЧИНІВ, ПОДВІЙНА СИСТЕМА AL–ND