Конференції

ВИСОКОДИСПЕРСНI ПОРОШКИ БОРОСИЛIЦИДНИХ СИСТЕМ

Г.М.Макаренко,
  
І.І.Тимофєєва,
  
В.Ю.Мацера,
    
В.Ф.Лабунець,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2424

Анотація

Методом механохімічного синтезу тривалістю 5–30 хв одержано композиційні нанорозмірні порошки боридосиліцидних систем диборид титану–силіциди перехідних металів ІV–VІ груп. Показано ініціюючий вплив TiB2 на формування силіцидних фаз у процесі спільного механохімічного синтезу. Встановлено, що розмір частинок синтезованих порошків складає 40–70 нм. Порошки схильні до агломерації. Досліджено властивості компактних зразків системи TiB2–20% (мас.) МоSi2, отриманних методом гарячого пресування: границя міцності на згин 421 ± 29 МПа, мікротвердість 25 ± 0,8 ГПа. Електролітичне покриття складу Ni–TiB2–MoSi2 показало високу зносостійкість в умовах тертя ковзання і може бути рекомендовано для зміцнення й відновлення поверхонь деталей машин та механізмів.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ПОКРИТТЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКИ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ, СИЛІЦИДИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ