Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВИСОКОДИСПЕРСНI ПОРОШКИ БОРОСИЛIЦИДНИХ СИСТЕМ

Макаренко Г.М., Крушинська Л.А., Тимофєєва І.І., Васильківська М.А., Мацера В.Ю., Зяткевич Д.П., Медюх В.К., Медюх Р.М., Лабунець В.Ф., Уварова І.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2424

Методом механохімічного синтезу тривалістю 5–30 хв одержано композиційні нанорозмірні порошки боридосиліцидних систем диборид титану–силіциди перехідних металів ІV–VІ груп. Показано ініціюючий вплив TiB2 на формування силіцидних фаз у процесі спільного механохімічного синтезу. Встановлено, що розмір частинок синтезованих порошків складає 40–70 нм. Порошки схильні до агломерації. Досліджено властивості компактних зразків системи TiB2–20% (мас.) МоSi2, отриманних методом гарячого пресування: границя міцності на згин 421 ± 29 МПа, мікротвердість 25 ± 0,8 ГПа. Електролітичне покриття складу Ni–TiB2–MoSi2 показало високу зносостійкість в умовах тертя ковзання і може бути рекомендовано для зміцнення й відновлення поверхонь деталей машин та механізмів.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ПОКРИТТЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКИ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ, СИЛІЦИДИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #09/10 , C.3-13


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн