Конференції

IСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПIКАННЯ СИСТЕМИ TiN (ОБОЛОНКА)–Si3N4 (НАНОВОЛОКНО)

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2453

Анотація

Досліджено метод формування нанокомпозиційних сумішей у системі нітрид титану–нітрид кремнію. Хімічним синтезом отримано покриття товщиною до 20 нм з нітриду титану на поверхні нановолокон нітриду кремнію. Проведено порівняльний аналіз консолідації методом іскро-плазмового спікання нанокомпозиційних матеріалів, отриманих хімічним синтезом і механічним змішуванням. Композиційні матеріали, сформовані за типом “ядро–оболонка”, після іскро-плазмового спікання демонстрували однорідну дрібнозеренну структуру з разміром частинок від 50 до 150 нм, а також високі механічні властивості (HV ≈ 22 ГПа, KIc ≈ 6,4 МПа • м1/2).


SI3N4, TIN, ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, НАНОВОЛОКНА, НАНОКОМПОЗИТ, НАНОПОРОШКИ