СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОСКЛЯНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ

 
В.Я.Куровський,
 
О.Д.Костенко,
 
Г.А.Максимова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2456

Анотація

Досліджено основні механічні та триботехнічні характеристики металоскляних залізовуглецевих сплавів із 5% скла, модифікованих присадками карбіду бору, міді та нітриду бору. Показано, що введення до складу вихідної порошкової суміші 2% карбіду бору значно підвищує зносостійкість матеріалу та коефіцієнт тертя (0,27–0,42) порівняно з матеріалами без В4С. Застосування гарячого штампування сприяє різкому збільшенню зносостійкості матеріалів, порівняно зі спеченими, при незначному впливі на коефіцієнт тертя. Мікроструктура спечених металоскляних матеріалів має яскраво виражений гетерофазний характер і складається з металевої матричної фази на основі зерен щонайменше трьох типів (бороцементиту Fe3(B0,7C0,3), пластинчастого й зеренного перліту), а також скляної фази, яка розподіляється в сталевій матриці у вигляді тонкого прошарку на міжзеренних межах або у вигляді окремих включень неправильної форми розміром до 30–50 мкм.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ЗНОШУВАННЯ, КАРБІД БОРУ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, МЕТАЛОСКЛЯНИЙ КОМПОЗИТ, СПІКАННЯ