Конференції

Змiни в тонких магнiтних плiвках пiд дiєю лазерного опромiнення

 
А.Ф.Андреєва,
 
Б.М.Рудь,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Заключний звiт про науково-дослiдну роботу. Тема М/196-2003., 2004, № держрестр. 01030008387 - м.Київ: ІПМ НАН України, 2004
http://www.materials.kiev.ua/article/246

Анотація