Конференції

Комп’ютерне моделювання естафетного механізму передачі пластичної течії від зерна до зерна

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2466

Анотація

Проведено комп’ютерне моделювання естафетного механізму передачі пластичної деформації від зерна до зерна. Показано, що при зернах розміром більше 1 мкм виконується закон Холла—Петча. При розмірах зерен менше 1 мкм залежність порушується, оскільки сили зображення збільшуються і потрібно додаткове напруження для старту дислокаційних джерел, що призводить до зворотної залежності границі плинності від розміру зерна. Повний текст


ГРАНИЦЯ ЗЕРНА, ДИСЛОКАЦІЇ, ДИСЛОКАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО, ЗАКОН ХОЛЛА—ПЕТЧА