Конференції

Явище повільної динаміки в нелінійно-пружних спечених пористих титані та оксиді алюмінію

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2469

Анотація

Досліджено явище повільної динаміки в слабкоспечених пористих оксиді алюмінію та титані, які демонструють нелінійну пружну поведінку в умовах механічного резонансу. Виявлено, що резонансна частота та декремент коливань змінювалися в процесі коливань зразків з відносно великою амплітудою, а після їх припинення відновлювалися за ~104 с. Встановлено, що явище повільної динаміки та інші нелінійні ефекти пов’язані між собою. Ймовірною причиною цих явищ є перехід двовимірних дефектів в активований стан під дією циклічних навантажень та поступова релаксація структури до рівноважного стану після розвантаження. Повний текст


ДЕФЕКТИ СТРУКТУРИ, НЕЛІНІЙНІ РЕЗОНАНСНІ МЕТОДИ, ПОВІЛЬНА ДИНАМІКА, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ