Конференції

Температурна залежність псевдопружної поведінки в циклі навантаження—розвантаження Mg та сплаву Mg—9Al—0,2Са—0,08Ti

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2470

Анотація

Досліджено температурну залежність псевдопружної поведінки магнію та його сплаву. Запропоновано оригінальну методологію порівняльного аналізу вихідних ділянок псевдопружних петель, отриманих після пластичних деформацій різних за ступенем. При аналізі закономірностей формування пседопружної деформації враховували наявність деформаційних дефектів, їх взаємодію з двійниками та механізми, за якими відбувається пластична деформація дослідженого зразка. Показано, що при температурі випробувань 100 °С особливості поведінки псевдопружних петель такі, як при кімнатній температурі. При температурі випробувань 200 °С в зразках Mg псевдопружність практично зникає. Зміна механізму деформації від базисного ковзання до небазисного та дифузійної повзучості веде до зникнення ефекту псевдопружності. Повний текст


ДВІЙНИКИ, МАГНІЙ, ПЕТЛЯ ГІСТЕРЕЗИСУ, ПСЕВДОПРУЖНІСТЬ