Конференції

Вплив лазерної обробки на структуру та триботехнічні властивості високоміцних чавунів, легованих хромом

    
Пучкова В.Ю,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2473

Анотація

Проведено дослідження фазового складу та структури приповерхневих шарів чавуна ВЧ-40, підданого лазерній обробці в вихідному стані та після легування хромом. Досліджено триботехнічні характеристики чавуна в різних структурних станах. Показано, що наявність карбідів заліза та хрому в приповерхневому шарі впливає як на параметри зношування, так і на силу тертя в дослідженій трибосистемі. Повний текст


ДИСПЕРСНІ КАРБІДИ, ЗНОШУВАННЯ, ЛАЗЕРНА ОБРОБКА, ПОКРИТТЯ, СИЛА ТЕРТЯ, ТВЕРДІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД