Конференції

Еволюція структурно-морфологічних перетворень порошкових частинок диоксиду титану при CVD синтезі в інтервалі температур 350—900 °С

  
А.М.Шлапак,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2477

Анотація

Електронно-мікроскопічними дослідженнями встановлено, що формування порошкового продукту ТіО2 в інтервалі Т = 350—900 оС проходить внаслідок розвитку наступної послідовності таких процесів: утворення нанорозмірних оніоноподібних частинок → самозбирання таких частинок в агрегати сферичної форми → гомогенізація субструктури в агрегатах (коалесценція оніоноподібних частинок) та формування в них зеренної структури → фазове перетворення анатаз →рутил, яке супроводжується розпушуванням агрегатів та утворенням незалежних монокристалічних частинок з елементами контактування між ними. По результатам ІК-досліджень зроблено висновок, що синтез диоксиду титану проходить за участю його гідратованих форм. Повний текст


АГРЕГАТ, АНАТАЗ, ДИОКСИД ТИТАНУ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, РУТИЛ, ЧАСТИНКА