Конференції

Силенко Петро Митрофанович


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла

Публікації