Конференції

Отримання нітриду бору в наноструктурному стані

 
Л.Л.Федоренко,
 
О.О.Фролов,
 
І.І.Тимофєєва,
 
Н.М.Юсупов,
 
Б.М.Рудь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Металофізика і новітні технології, 2006, Т.28, #6
http://www.materials.kiev.ua/article/250

Анотація