Конференції

ЗНОСОСТIЙКI ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНI КОМПОЗИЦIЙНI ПIДШИПНИКИ КОВЗАННЯ НА ОСНОВI АЛЮМIНIДIВ ТИТАНА

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2508

Анотація

Досліджено структуру та властивості композиційних матеріалів залежно від їхнього складу. Проведено порівняльні дослідження поведінки інтерметалідних титанових матеріалів в умовах сухого тертя в парі зі сталлю. Встановлено, що найвищі триботехнічні властивості має інтерметалідний титановий матеріал, структура якого представлена інтерметалідною матрицею з включенням твердих фаз.


ДЕФОРМАЦІЯ, ЗНОС, ІНТЕРМЕТАЛІДНИЙ ТИТАНОВИЙ МАТЕРІАЛ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, ЛЕГУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ