ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ AlCrFe3CoNiCu

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2513

Анотація

Досліджено особливості формування окалини на сплаві AlCrFe3CoNiCu під час окиснення при 900 °С протягом 50 год, а також вплив високотемпературного відпалу на зміну структурно-фазового стану матриці сплаву та її фізико-механічних характеристик. Встановлено, що тривалий відпал при 900 °С сприяє формуванню в сплаві трифазного стану: твердого розчину на основі ОЦК-ґратки, впорядкованої за типом В2, та двох твердих розчинів, що мають ГЦК-кристалічну ґратку (один із них містить підвищену кількість Ni та Cо, а інший є твердим розчином, збагаченим 66% (мас.) міді). На поверхні сплаву під час окиснення формується двофазна окалина, що містить оксиди алюмінію Al2O3 та міді CuO. Методом автоматичного індентування визначено стабільність фізико-механічних характеристик сплаву AlCrFe3CoNiCu після тривалого високотемпературного відпалу.


σ-ФАЗА, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, ОКАЛИНА, ОКСИД, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТВЕРДІСТЬ