Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ AlCrFe3CoNiCu

Карпець М.В., Горбань В.Ф., Рокицька О.А., Крапівка М.О., Макаренко О.С., Самелюк А.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2513

Досліджено особливості формування окалини на сплаві AlCrFe3CoNiCu під час окиснення при 900 °С протягом 50 год, а також вплив високотемпературного відпалу на зміну структурно-фазового стану матриці сплаву та її фізико-механічних характеристик. Встановлено, що тривалий відпал при 900 °С сприяє формуванню в сплаві трифазного стану: твердого розчину на основі ОЦК-ґратки, впорядкованої за типом В2, та двох твердих розчинів, що мають ГЦК-кристалічну ґратку (один із них містить підвищену кількість Ni та Cо, а інший є твердим розчином, збагаченим 66% (мас.) міді). На поверхні сплаву під час окиснення формується двофазна окалина, що містить оксиди алюмінію Al2O3 та міді CuO. Методом автоматичного індентування визначено стабільність фізико-механічних характеристик сплаву AlCrFe3CoNiCu після тривалого високотемпературного відпалу.


σ-ФАЗА, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, ОКАЛИНА, ОКСИД, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТВЕРДІСТЬ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #03/04 , C.124-133


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн