Конференції

Поверхнева модифікація гарячепресованої кераміки

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Fuctional Materials, 2001, Т.8, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/252

Анотація

Досліджено гарячепресовану кераміку з чистого алюмінію, нітриду кремнію, нітриду титану, а також на базі чистого алюмінію з домішками SiC, Si3N4, SiO2, ZrO2, на базі Si3N4 з домішками Al2O3, Y2O3, TiN, Y2O3 + Al2O3, Al2O3 + AlN, Al2O3 + AlN + TiN. Вихідні порошки, отримані різними методами, мали різну чистоту та вихідні розміри зерен. Показано, що гарячепресована кераміка з використанням ультрадисперсних порошків може мати модифікований поверхневий шар, що залежить від умов гарячого пресування та складу матеріалу. Досліджено фазовий склад, розміри зерен, вміст кисню та вуглецю, пористість, твердість, в"язкість щодо руйнування та зношування отриманих матеріалів на поверхні та в об"ємі зразків.