ЗМОЧУВАННЯ КВАРЦОВОГО СКЛА ЛЕГКОПЛАВКИМИ ПРИПІЙНИМИ РОЗПЛАВАМИ

 
І.І.Габ,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2547

Анотація

Методом лежачої краплі із застосуванням капілярного очищення металевого розплаву під час досліду вивчено змочування кварцового скла в вакуумі 2·10-3 Па і інтервалі температур 400––600 °С. Як рідку фазу використовували чисті метали — індій, олово, свинець та їх сплави ПОС (Pb––30% ( мас.) Sn), ПСр-3 (Pb––3% ( мас.) Ag), Pb––25% ( мас.) In. Металеві розплави не змочують поверхню кварцового скла –– крайові кути змочування більші за 90°. Для покращення змочування в розплави додавали до 5% (мас.) титану. Кути змочування складали за температури 550 ° С і витримки 20 хв, відповідно, для In –– 11°, Pb –– 7°, Sn –– 37° ( через 60 хв витримки), Pb––Ag –– 9°, Pb––Sn –– 28°, Pb––In –– 12°. Проведені дослідження дозволили вибрати склади припоїв та отримати режими паяння кварцового скла з алюмінієм.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ЗМОЧУВАННЯ, КВАРЦОВЕ СКЛО, НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ МЕТАЛЕВІ РОЗПЛАВИ, ПАЯННЯ