Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМИ ПОВЕРХНІ РІДИНИ ТА КАПІЛЯРНО- ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ У РІДИНАХ ЗА УМОВ РІЗНИХ ВЕЛИЧИН ГРАВІТАЦІЙНОЇ ДІЇ

  
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2548

Анотація

З допомогою розрахунків на основі комп’ ютерного інтегрування класичних рівнянь капілярності з ілюстративною метою визначено форми крапель деяких рідин на твердій поверхні за земних умов та умов, що імітують мікрогравітацію або знижену (відносно земної) силу тяжіння. Показано закономірну зміну форми краплі залежно від величини гравітації- тяжіння до сфери за умови послаблення останньої. Таким чином, можна прогнозувати форму краплі конкретної рідини залежно від величини сили тяжіння за земних умов, не проводячи складних натурних експериментів, що може мати важливе значення для практики паяння чи зварювання у космічному середовищі. В процесі експериментальних досліджень вивчено капілярний транспорт рідин за умов, що імітують стан мікрогравітації. Показано, що відповідним підбором ступенів змочування контактуючих пар система діє як капілярна помпа і може знайти практичне застосування для цілеспрямованого селективного транспортування рідин та їх очищення за умов мікрогравітації/невагомості.


ЗМОЧУВАННЯ, МІЖФАЗОВА ПОВЕРХНЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, РІДИНИ, ЩО НЕ ЗМІШУЮТЬСЯ, РОЗТІКАННЯ, СТАНИ МІКРОГРАВІТАЦІЇ/НЕВАГОМОСТІ, ФОРМА ПОВЕРХНІ РІДИНИ