Конференції

ВЗАЄМОДІЯ У РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ 3d-Me—Sb

К.Ю.Пастушенко,
   
М.О.Шевченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2550

Анотація

Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів вивчено термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ti(Cr, Mn)—Sb. Згідно з отриманими нами та відомими з літератури даними зроблено прогноз ентальпій змішування розплавів ряду подвійних систем (Sc—Sb, V—Sb).


3D-МЕТАЛИ, SB, КАЛОРИМЕТРІЯ