Конференції

Фізико-хімічне дослідження взаємодії сполучень в Системі Si-Al-O-N-Ti в полі Si3N4-AlN-Al2O3-SiO2-TiN-TiO2. 1. Підсистеми: Si3N4-Al2O3, Si3N4-TiN та Al2O3-TiN системи Si-Al-O-N-Ti

 
В.Г.Хоружа,
 
П.С.Марценюк,
 
К. А.Мелешевич,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія, 2001, #7-8
http://www.materials.kiev.ua/article/257

Анотація