ВПЛИВ ПАРЦІАЛЬНОГО ТИСКУ КИСНЮ НА ПРОЦЕСИ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ, ЩО МІСТЯТЬ МЕТАЛІЧНІ РОЗПЛАВИ ТА КЕРАМІКУ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ОЛОВА

Т.В.Сидоренко,
  
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2584

Анотація

Вивчено процеси змочування та контактної взаємодії металічних розплавів та керамічних матеріалів на основі діоксиду олова (SnO2, SnO2—1% (мас.) Fe2O3, SnO2—0,5% (мас.) CuO) в газових середовищах з різним парціальним тиском кисню в системі (повітря, чистий проточний кисень). Отримано концентраційні залежності крайових кутів змочування поверхні керамічних матеріалів для низки металевих розплавів (Ag—Cu, Ag—Ge, Ag—Pb) з розчиненим в них до рівноважного стану киснем. Досліджено мікроструктуру зони контакту кераміка—метал.


ДІОКСИД ОЛОВА, ЗМОЧУВАННЯ, КИСНЕВМІСНЕ ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ