ЗМОЧУВАННЯ СПЛАВУ АМц МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ

 
Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2585

Анотація

Методом лежачої краплі вивчено змочування алюмінієвого сплаву АМц низькотемпературними розплавами на основі In, Sn, Pb в вакуумі 2·10-3 Па в температурному інтервалі до 650 °С. Для покращення змочування алюмінієвого сплаву в сплави додавали мідь та срібло, котрі, дифундуючи в алюміній, утворювали евтектичні сплави з алюмінієм. Для розробки технологічного процесу з´єднання сплаву АМц з кварцовим склом використовували металеві покриття, котрі покращують технологічний процес.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ АМЦ, ЗМОЧУВАННЯ, МЕТАЛЕВІ ПОКРИТТЯ, ПАЯННЯ, РОЗПЛАВИ СВИНЦЮ