Конференції

Вплив об’ємної частки і дисперсності вольфрамових частинок на електричний опір гетерогенного матеріалу на мідній основі

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2614

Анотація

Результати дослідження питомого електричного опору неспечених дослідних зразків на основі системи Cu―W, отриманих холодним пресуванням, в залежності від кількісного складу компонентів суміші (міді та вольфраму), дисперсності та їх впливу на мікроструктуру матеріалу.


ВОЛЬФРАМ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, МІДЬ, ПОРОШКИ, ХОЛОДНЕ ПРЕСУВАННЯ