Конференції

Аналіз основних напрямків отримання порошкових алюмоматричних композиційних матеріалів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2618

Анотація

Отримання алюмоматричних композиційних матеріалів є актуальною та досить цікавою задачею сучасної металургійної промисловості. За останні роки досягнуто значні успіхи в конструюванні такого роду матеріалів для різних галузей застосування, в тому числі для електротехнічної промисловості. Однак специфіка будови таких композитів значною мірою обмежує можливості використання для їх отримання традиційних методів плавильного переділу. Тож, у даній роботі стисло розглянуто методи одержання композитів на основі алюмінію, їх властивості, а також характер взаємодії Al з C, Be, B, W, Al2O3, Si02, SiC, B4C, TiC. Показано, що серед згаданих методів виробництва найбільш перспективними і економічно вигідними є методи порошкової металургії.


КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ОТРИМ, СТРУКТУРА, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ