Конференції

Grain Boundaries and Properties of Alumina Ceramics

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Proceeding of the 2nd International Conf. “Materials and Coatings for Extreme Performance:” - Кацівелі, Крим, Україна, 2002
http://www.materials.kiev.ua/article/263

Анотація