Вплив мікролегування алюмолітієвих сплавів перехідними металами на структуру, механічні властивості та корозійну стійкість

Ю.В.Мільман,
     
А.О.Шаровський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2664

Анотація

Виконано дослідження впливу легування Sc, Zr та Cе на механічні властивості та корозійну стійкість прутків, отриманих методом подвійної екструзії зі зливків сплавів системи Al―Mg―Li―Mn. Дослідні зразки були піддані наступній термічній обробці: температура загартування 400 оС і одноступеневе старіння за 140 оС. В сплавах, легованих Sc, Zr та Се, отримано підвищення механічних властивостей і корозійної стійкості порівняно з базовим сплавом Al―Mg―Li―Mn та стандартними сплавами 1420 і 1421. Показано, що додаткове легування дослідних сплавів комплексами Sc + Zr та Sc + Zr + Се сприяє подрібненню структурних складових і виділенню зміцнюючої фази δ ' (Аl3Li) та тонких виділень S1-фази (Al2LiMg). Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ