Залежність границі плинності монокристала танталу від температури під час випробувань на розтяг та стиск

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2666

Анотація

Показано, що різні значення границі плинності танталу залежно від фактора Шмідта і типу навантаження можуть бути пов’язані з процесом дисоціації дислокацій і відсутністю дзеркальної симетрії кристалічної гратки. Використання модифікованої теорії про термічно активовані скачки дислокації з урахуванням їх дисоціації дозволяє описати цей ефект. Повний текст


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ДИСОЦІАЦІЯ ДИСЛОКАЦІЙ, МОНОКРИСТАЛ, ФАКТОР ШМІДТА