Конференції

Дослідження закономірностей подрібнення відходів твердих сплавів з використанням прокатного стану

М.Л.Роїв,
   
Ю.М.Романенко,
 
Г.Г.Орел
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2671

Анотація

Розглянуто гранулометричний розподіл, форму та елементний склад частинок, одержаних подрібненням відходів твердого сплаву у валках прокатного стану за двох різних ступенів деформації. Показано, що в результаті дії зсувних напружень у осередку деформації утворюються частинки з гострими кромками. Вміст частинок розмірами 1—3 мм в обох випадках перевищував 65% (мас.). Повний текст


ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ РОЗПОДІЛ, ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД, ТВЕРДИЙ СПЛАВ, ФОРМА, ЧАСТИНКА