Особливості мікроструктури покриття карбіду кремнія на вольфрамовій нитці

   
А.М.Шлапак
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2672

Анотація

На прикладі вивчення методами металографії по травлених шліфах та електронної мікроскопії по вугільних репліках модельних зразків у вигляді волокон композиційного складу (вольфрамова проволока с покриттям карбіду кремнію кубічної модифікації) встановлено, що мікроструктура зразків SiC містить наступні складові у вигляді шарів: шар, який прилягає до поверхні вольфрамової проволоки — це зона дифузії W в SiC, послідуючі дві складові являють собою прошарки покриття SiC, котрі складаються з радіально розташованих подовжених здвійникованих зерен. Поверхня зовнішнього шару (мікрорельєф ) складена зростками мікрокристалів SiC. Зі зростанням величини елементів мікроструктури покриття міцність на розтяг волокон зменшується. Виявлено також, що в волокнах з пониженою міцністю проходить укрупнення утворень складу W—Si—C в зоні дифузії W в SiC. Повний текст


ВОЛЬФРАМОВА НИТКА, ЗЕРНА, КАРБІД КРЕМНІЮ, КРИСТАЛИ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОКРИТТЯ, ШАР