Конференції

ВПЛИВ СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМ FeNiCrBSiC–MeB2 НА ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНЕННЯ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

   
М.М.Антонов,
  
І.І.Тимофєєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2687

Анотація

Вивчено вплив добавок тугоплавких боридів TiB2 і CrB2 на особливості окиснення композиційних матеріалів на основі самофлюсівних сплавів NiCrBSiC та FeNiCrBSiC на повітрі при температурах до 800 ºС. Встановлено, що в інтервалі температур до 800 ºС найбільш інтенсивно окиснюється композиційний матеріал системи FeNiCrBSiC–20% (мас.) TiB2. Окиснення відбувається селективно: при 450–550 ºС окиснюється диборид титану з утворенням TiO2 та B2O3, при 570–730 ºС окиснюються компоненти самофлюсівного сплаву.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ДИБОРИД ХРОМУ, ОКИСНЕННЯ, САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ