Конференції

Окрашивание нанолистов оксида графена и цветные полимерные композиции на их основе 

Ю.М.Шульга,
 
С.А.Баскаков,
  
Кабачков Е.Н,
 
В.Е.Мурадян,
 
Д.Н.Войлов,
 
В.А.Смирнов,
 
В.М.Мартыненко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2013, Т.11, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/2706

Анотація

Водні суспензії нанолистів оксиду графену (НЛОГ), одержані ексфоліацією оксиду графіту, були оброблені розчинами барвників. Встановлено, що додавання таких барвників як нейтральний червоний, діамантовий зелений і родамін Ж призводить до руйнування водної суспензії НЛОГ і випадіння оксиду графену в осад. Відмиті від надлишку барвника осади утворили при повторному дисперґуванні стійкі суспензії забарвлених НЛОГ у воді або диметилформаміді. Фарбування нанолистів оксиду графену супроводжується зміщенням основних смуг поглинання барвника в бік більших хвильових довжин. Встановлено також, що стійкість барвника до ультрафіолетового опромінення при нанесенні його на НЛОГ істотно збільшується.