Конференції

Флюїдний синтез фаз вуглецю

А.С.Смоляр,
   
В.О.Куц,
 
В.Г.Гурін,
 
В.В.Невдача,
 
Архіпов С.О,
 
В.О.Бархоленко,
 
С.М.Малоштан,
 
О.Ю.Герасимов,
  
А.А.Бурхан,
  
А.М.Тітенко,
 
Б.С.Хоменко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2014, Т.12, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2707

Анотація

Описано спосіб флюїдного синтезу (FS) для одержання різноманітних кристалічних речовин, котрий є окремим напрямом надкритичного флюїдного синтезу (SCFS). Розроблено лабораторні установки для флюїдного синтезу кристалічних речовин. Способом FS синтезовано алмаз (що відповідає нашим термодинамічним розрахункам) та маловивчені поліморфні модифікації вуглецю, а саме, графіт кубічної сингонії (КГ) і кліфтоніт (Кл). Наявність рентґенівських ліній в області малих кутів 4–8° свідчить про можливість присутности у зразках вищих фуллеренів і нанотрубок.