Конференції

Перспективные материалы для гидридных суперконденсаторов на основе гидроксида никеля и восстановленного оксида графена

С.А.Баскаков,
  
Ю.В.Баскакова,
 
Ю.М.Шульга,
  
О.Н.Ефімов,
 
А.Л.Гусев,
 
С.В.Дорошенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2014, Т.12, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2709

Анотація

На основі відновленого НВЧ-опроміненням оксиду графену (RGO) і гідроксиду нікелю (Ni–RGO) були одержані композити змінного складу двома способами: осадженням Ni(OH)2 на RGO і змішанням суспензій RGO іNi(OH)2 . Встановлено, що композити Ni–RGO мають високу питому ємність при випробуванні їх в якості електродів суперконденсаторів в 1 М KOH (від 150 до 330 Ф/г). Показано, що RGO має високу стабільність при циклуванні в режимі заряд–розряд, але низькі показники ємности (≅25 Ф/г). Чистий Ni(OH)2 , навпаки, має високу питому ємність у межах 450– 500 Ф/г, але недостатню стійкість при циклуванні. Ємнісні показники і стабільність композитів Ni–RGO при гальваностатичних випробуваннях мають проміжні значення в порівнянні з компонентами, що складають їх, залежно від процентного вмісту Ni(OH)2 . Після перших 100 циклів заряду–розряду видно, що введення RGO підсилює стійкість електродної маси при циклуванні. Таким чином, RGO може бути стабілізувальною добавкою, яка уможливить збільшити термін служби і розширити діапазон робочого струму суперконденсаторів на основі Ni(OH)2 .