Конференції

Структура і оптичні властивості нанорозмірного нітріду бору, отриманого в оптичній печі без катализаторів

 
О.О.Фролов,
 
А.Ф.Андреєва,
   
І.В.Урубков,
 
І.І.Тимофєєва,
 
Б.М.Рудь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології - Київ, Україна: Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАНУ, 2008, Т.6, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/271

Анотація

Досліджено структуру, фазовий склад і характер оптичного вбирання нітриду бору, одержаного в оптичній печі підвищеної потужности з ксеноновими джерелами випромінення в середовищі азоту. Показано, що за даних умов експерименту фазовий склад одержаного матеріялу є сумішшю гексагонального ВN, двох тетрагональних фаз з підвищеним вмістом бору (В51,2N і В25N), а також аморфної фази. На залежності квадрата коефіцієнта вбирання від енергії фотонів падаючого світла в області власного вбирання спостерігаються три лінійні ділянки, які відповідають ширині забороненої зони: 3,0, 3,8 і 4,5 еВ. Особливості спектральної залежности оптичного вбирання можна пояснити вбиранням наступними фазами: тетрагональними В51,2N (3,0 еВ) та В25N (3,8 еВ) і гексагональною ВN (4,5 еВ).