Конференції

Новые композитные материалы на основе восстановленного оксида графена и полианилина в суперконденсаторах высокой ёмкости

С.А.Баскаков,
  
Ю.В.Баскакова,
 
Ю.М.Шульга,
  
І.Е.Кузнецов,
 
О.Н.Ефімов,
 
А.Л.Гусев,
 
Дорошенко С.В
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2015, Т.13, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/2710

Анотація

Розроблено методики одержання композитів на основі відновленого НВЧ опроміненням оксиду графену і сполученого полімеру – поліаніліну (ПАні-ВОГ), що володіють високою питомою місткістю при їх використанні в якості електродів суперконденсаторів. Проведено дослідження структури і фізико-хімічних властивостей композитів різного процентного складу за допомогою методів елементного аналізу, ІЧ- і КРспектроскопії й електронної мікроскопії. Показано, що ВОГ володіє високою стабільністю при тривалому циклюванні в режимі заряд—розряд, але низькими показниками місткости (≅ 22 Ф/г); чистий ПАні, навпаки, має високу питому місткість в межах 800—850 Ф/г і недостатню стійкість при заряд-розрядному циклюванні. Місткісні показники і стабільність при тривалих гальваностатичних випробуваннях композитів ПАні-ВОГ мають проміжні значення в порівнянні з компонентами, які складають їх. З трьох досліджених композитів найбільш стійким до циклювання і таким, що володіє прийнятними місткісними показниками (більше 300 Ф/г), є склад із 70 ваг.% ПАні і 30 ваг.% ВОГ.

https://www.researchgate.net/publication/277668015_Novye_kompozitnye_materialy_na_osnove_vosstanovlennogo_oksida_grafena_i_polianilina_v_superkondensatorah_vysokoj_emkosti