Конференції

Комп"ютерне моделювання естафетного механізму зародження пластичної деформації заліза в широкому інтервалі розмірів зерен

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2733

Анотація

Проведено моделювання естафетного механізму зародження пластичної деформації від зерна до зерна. Показано, що при великих зернах робота дислокаційного джерела в сусідньому зерні слабо залежить від прикладеної напруги через велику кількість дислокацій хаосу. При менших розмірах зерна напруга, при якій спрацьовують джерела, зворотно пропорційна кореню з розміру зерна — виконується закон Холла—Петча. Показано, що вільний член у рівнянні Холла—Петча дорівнює напрузі тертя гратки при розмірах зерен більше 10 мкм та пропорційний кореню з розміру зерна при менших. Коефіцієнт пропорційності Ку пропорційний напрузі початку старту дислокаційного джерела при середніх розмірах зерен (від 10 до 1 мкм).


ГРАНИЦЯ ЗЕРНА, ДИСЛОКАЦІЇ, ДИСЛОКАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО, ЗАКОН ХОЛЛА—ПЕТЧА