Конференції

Модель формування евтектичних композитів методом спрямованої кристалізації

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2749

Анотація

Запропоновано континуальну модель формування керамічних двокомпонентних евтектичних композитів у процесі спрямованої кристалізації. Задачу моделювання утворення композита сформульовано як модифіковану одновимірну задачу Стефана, в якій гранична умова на фронті кристалізації враховує, поряд з питомою прихованою теплотою кристалізації, енергетичні внески, зумовлені утворенням мікроструктури композита. Розв’язки модифікованої задачі Стефана використано для встановлення загальних співвідношень між структурними параметрами композита та параметрами, що визначають процес затвердіння (швидкість витягування і положення фронту кристалізації). Зроблено оцінки для композитів, сформованих з евтектики LaB6―ZrB2.


БОРИДНА ЕВТЕКТИКА, ЗАДАЧА СТЕФАНА, СПРЯМОВАНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ