Конференції

Аналіз поведінки пористих тіл під час пружно-пластичного переходу методом обчислювальної мікромеханіки

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2752

Анотація

Вивчено поведінку пластичних пористих тіл під час пружнопластичного переходу для різних схем навантаження та за різної пористості. Дослідження проводились методом обчислювальної мікромеханіки за допомогою прямого комп’ютерного моделювання на елементарній комірці квадратної форми з центральною круглою порою. Даний метод дозволяє наочно представити момент переходу пористого тіла від пружного до пластичного стану. Як критерій переходу матеріалу у пластичний стан в цілому обрано момент утворення в межах комірки пластичної зони, що простягається від отвору до зовнішньої границі комірки. На основі отриманих результатів запропоновано методику побудови контуру текучості пластичних пористих тіл.


КОНТУР ТЕКУЧОСТІ, МЕТОД ПРЯМОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МІКРОМЕХАНІКА, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, ПРУЖНОПЛАСТИЧНИЙ ПЕРЕХІД