ПРОМИСЛОВЕ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ (Огляд)

Д.Сяоcю,
  
П.П.Кучеренко,
 
А.Г.Мельник,
 
І.М.Гречанюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2798

Анотація

Розглянуто сучасний стан розробок промислового електронно-променевого обладнання для осадження захисних покриттів на лопатки газових турбін методом високошвидкісного електронно-променевого випаровування–конденсації металевих і неметалевих матеріалів у вакуумі. Наведено порівняльні технічні характеристики установок. Показано можливості обладнання щодо формування на виробах різних типів покриттів.


ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОМІНЬ, КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОБЛАДНАННЯ, ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПОКРИТТЯ