Конференції

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ І ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В СПЛАВАХ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Ni‒Ti‒Zr ПРИ ВМІСТІ НІКЕЛЮ 50‒100% (ат.)

  
Л.В.Артюх,
 
А.В.Гриців,
 
М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2820

Анотація

Методами сканувальної електронної мікроскопії, локального рентгеноспектрального та диференційного термічного аналізів досліджено відпалені при субсолідусних температурах сплави потрійної системи Ni‒Ti‒Zr при вмісті нікелю 50–100% (ат.). Побудовано проекцію поверхні солідуса в цій області складів. Знайдено нову тернарну фазу складу Ni69,2Ti12,5Zr18,3.


МІКРОСТРУКТУРА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА, СИСТЕМА NI‒TI‒ZR